Casares Quiroga Muzeyində təqdimat

A Coruña-da təqdimatlar silsiləsi çərçivəsində “Kasares Quiroqa” Ev Muzeyində təqdimat keçirilib.

A Coruña şəhərinin Təşkilatlarına və Sosial Təşkilatlarına Təqdimatlar dövrü çərçivəsində Ev Muzeyində təqdimat keçirdik.Casares Quiroga".

Təşviq Qrupu2 Mart Dünya Sülh Sülh və Şiddətsizlik” kontekstini verirdi Şəhərdə həyata keçirilən fəaliyyətlər.

Casares Quiroga Muzeyində təqdimat

O dövrdə başqa ölkələrdə proqramlaşdırılmış olan təşəbbüsləri izah etdi.

Nəhayət, mart ayında iştirak etmək üçün QHT-lərə, Birliklərə, Həmkarlar İttifaqlarına və Siyasi Partiyalara dəvət etdi.

Əlbəttə, öz təşəbbüslərini də həyata keçirmək.