Aralıq dənizi Sülhü 2_ Dünya Martının baltalarından biri olacaq

İkinci Dünya Martı çərçivəsində biz "Aralıq dənizi, Sülh Dənizi" kampaniyasını təbliğ edirik.

Proqram çərçivəsində II Dünya Martı, İtaliya Baza Komandası kampaniyanı təşviq edir «Aralıq dənizi, Barış Dənizi".

Zorakılıq: Aralıq dənizi, Sülh Dənizinə qarşı yeni bir təklif görmək mümkündür

Biz Trieste Alessandro Capuzzo və Annamaria Mozzi, Sülh Komitəsi Danilo Dolci Piran, Sloveniyada.

Akdeniz dincliyi

Gəmi Holofernesdə bu fəaliyyəti təbliğ edən bəzi şəxsiyyətlər görürük

Onlar gəmidədirlər Holofernes Piran bələdiyyə başçısı Zadkoviçin yanında. Biz də bu kampaniyada əməkdaşlıq etdiyimiz Aralıq dənizinin muzey şəbəkəsinin bir hissəsi olan Dəniz Muzeyinin direktoru Franko Juri də tapırıq.

İkinci Dünya Məkanı Pirandan keçir, orada qərb Aralıq dənizində sülh yolu ilə səyahət edir. 2019-un noyabr ayının əvvəlində Cenova şəhərində başlayacaq və Qərb Aralıq dənizinin bir sıra şəhərlərində bağlanacaq.